Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr. hab. med. Eleonory Reicher ma nowego dyrektora

Opublikowano 25 kwietnia 2017, 01:03

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. prof. dr. hab. med. Eleonory Reicher ma nowego dyrektora

 
We wtorek, 28 lutego, decyzją Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, płk prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski został powołany na stanowisko Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
 

Płk prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej, to wybitny polski kardiolog, diabetolog, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny sportowej i rehabilitacji. Ponadto certyfikowany manager opieki zdrowotnej i absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem nowatorskich rozwiązań w systemie ochrony zdrowia. Tworzył i kierował diagnostyką Kardiologiczną Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Wojskowej Akademii Medycznej, następnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami medycznymi zdobywał jako Zastępca Komendanta Centralnego Szpitala Wojskowej Akademii Medycznej oraz jako wieloletni Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W trakcie kierowania USK im. WAM oddłużył szpital stabilizując przy tym jego sytuację finansową oraz zrealizował program restrukturyzacji i modernizacji czyniąc tę jednostkę jednym z najlepszych ośrodków medycznych w kraju. Uwzględniając wieloletnie tradycje Centralnego Szpitala Wojskowego oraz potrzeby zdrowotne środowiska polskich weteranów i kombatantów utworzył wg. autorskiego projektu na bazie USK im. WAM Centralny Szpital Weteranów – pierwszą w Polsce i drugą w Europie tego typu placówkę. W trakcie kierowania Uniwersyteckim Szpitalem Kliniczny im. WAM – Centralnym Szpitalem Weteranów dwukrotnie nominowany był do tytułu „Menagera Roku w Ochronie Zdrowia”, a szpital trzykrotnie został wyróżniony Nagrodą „Perły Medycyny”. Stworzył od podstaw i kierował przez lata Kliniką Kardiodiabetologii, Kardiologii Interwencyjnej i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pierwszą tego typu strukturą kliniczną w Europie. Dzięki działalności menedżerskiej i naukowej uzyskał dla tej Kliniki sześć grantów programu POLKARD, dwa granty KBN oraz siedem prac realizowanych w planie prac własnych uczelni.
Ponadto jako Doradca Ministra – Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych stworzył koncepcję usprawnienia systemowego opieki zdrowotnej nad środowiskiem kombatantów i weteranów z kraju i z zagranicy w oparciu o „Sieć Szpitali Przyjaznych Weteranom” realizowaną pod egidą Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W latach 2009-2017 jako Szef Więziennej Służby Zdrowia – Naczelny Lekarz Więziennictwa, zrealizował autorski projekt reformy tej formacji, zmieniając zastany obraz służby zdrowia, czyniąc ją jednocześnie kadrowo, strukturalnie i funkcjonalnie nowoczesną, dostosowaną do potrzeb polskiego więziennictwa i ważną częścią powszechnego systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Współautor 5 książek z dziedziny kardiologii i ultrasonografii. Autor i współautor ponad 185 prac opublikowanych w piśmiennictwie fachowym polskim i zagranicznym oraz ponad 120 wystąpień zjazdowych. Kierownik specjalizacji 15 lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych , kardiologii i diabetologii.

Ponadto:

 • liczne certyfikaty krajowe i zagraniczne z zakresu echokardiografii i ultrasonografii doplerowskiej,
 • laureat nagrody im. dr Janusza Małczaka za najlepsze publikacje w polskim piśmiennictwie medycznym z zakresu ultrasonografii w latach 2004-2006 za cykl prac poświęconych echokardiografii klinicznej,
 • nagroda za najlepszą pracę oryginalną w 2013 roku przyznana przez Towarzystwo Internistów Polskich,
 • po raz pierwszy w Polsce wykonał ze swoim zespołem zabieg ablacji szlaków lewostronnych i izolacji żył płucnych pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej,
 • pierwszy w Polsce zabieg wszczepienia stymulatora serca pod kontrolą echosonografii wewnątrzsercowej,
 • zasłużony dla miasta Łodzi,
 • tytuł „Łodzianina Roku – 2006”,
 • odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi (m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty ,Srebrny, Brązowy Krzyż Zasługi, Pro Memoria) resortowymi oraz kombatanckimi, w tym m.in. odznaczeniami honorowymi – „Honorowy Członek Światowego Związku Żołnierzy AK” – złota odznaka zasługi dla ŚZŻAK za wybitne zasługi w zakresie ochrony zdrowia i pomocy medycznej udzielanej członkom związku, jak też utworzenie Centralnego Szpitala Weteranów, oraz honorowa odznaka Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari za wybitne zasługi w niesieniu pomocy oraz ratowaniu zdrowia i życia kombatantów, w tym Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari,
 • Honorowa Odznaka Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”,
 • członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym Kraju,
 • przewodniczący Komisji Epidemiologii Chorób Niezakaźnych i Promocji Zdrowia w Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej,
 • członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
 • członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Wsi,
 • członek Rady Naukowej Katedry Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego (przez 8 lat),
 • członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (przez 16 lat),
 • przewodniczący Sekcji Echokardiografii i Technik Obrazowania Serca PTU (przez 16 lat),
 • przewodniczący Sekcji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego,
 • przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego wielu prestiżowych zjazdów, konferencji naukowych,
 • kierownik naukowy ponad 100 kursów oraz szkoleń w zakresie kardiologii, diabetologii i diagnostyki kardiologicznej.

 

Idea pracy w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji:
Moim marzeniem jest żeby Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji stał się swego rodzaju „inkubatorem” dla nowatorskich pomysłów naukowych oraz przyjaznym miejscem dla pracy i rozwoju młodych naukowców, a także klinicystów. Pragnę uczynić Instytut bardziej otwartym na pacjentów i ich zdrowotne potrzeby włączając w to całą bazę kliniczną, łóżka szpitalne i poradnie specjalistyczne.
Zamierzam utrzymać i rozwijać pozycję NIGRiR-u jako lidera w zakresie jego statutowych działań bowiem to Instytut z tradycją i dużym potencjałem, który ze względu na rosnącą grupę seniorów oraz potrzeby w obszarze geriatrii, reumatologii i rehabilitacji odgrywa kluczową rolę w narodowym systemie ochrony zdrowia. Dlatego widzę potrzebę m.in. wzmocnienia bazy klinicznej i zwiększenia udziału części naukowo-badawczej Instytutu w tworzeniu standardów i rekomendacji w wyżej wymienionych dziedzinach. Ponadto za priorytetowe przyjmuję kształcenie kadr medycznych oraz prowadzenie innowacyjnych badań w medycynie we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą.

 
prof. Leszek Markuszewski

płk prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski
Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji