Posiedzenie naukowe NIGRiR

Opublikowano 6 kwietnia 2018, 12:32

4 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie naukowe, na którym z prezentacją wystąpili lek. Marta Łosoś i lek. Michał Jakubaszek asystenci Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów kierowanej przez prof. Brygidę Kwiatkowską.

 

Tematem wystąpienia lek. Marty Łosoś było, przygotowane wspólnie z lek. Joanną Dmowską-Chalabą, omówienie dwóch przypadków chorych z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń ze szczególnym podkreśleniem trudności diagnostycznych i terapeutycznych.

 

Prelegentka zwróciła uwagę, że w od 30 do 50 procent przypadków u osób chorych na ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń następuje zajęcie narządu wzroku, a jeśli w początkowym etapie choroby nie obserwuje się innych objawów, może to nastręczać dodatkowych trudności w postawieniu diagnozy. Samo leczenie także nie jest łatwe z uwagi na częste nawroty i duże ryzyko utraty wzroku.

 

Lek. Michał Jakubaszek omówił temat „Badanie ultrasonograficzne z oceną wskaźników unaczynienia błony maziowej w diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów – znaczenie dla klinicysty”, skupiając się głównie na metodzie ilościowej oceny przekrwienia błony maziowej.

 

Badanie ultrasonograficzne może być bardzo pomocne w diagnostyce wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów, w sytuacji gdy nie obserwuje się u chorego pełnych objawów klinicznych, a ponadto może służyć jako monitorowanie aktywności choroby u pacjentów już leczonych. Jest przydatne, kosztuje mało i lekarze mogą stosować je w codziennej praktyce.

 

Poprzednie posiedzenie naukowe NIGRiR poświęcone było programom JA Advantage „Managing frailty” oraz CHRODIS +, o których opowiedzieli prof. Tomasz Targowski dr Ewa Kądalska.