Posiedzenie naukowe NIGRiR

Opublikowano 8 marca 2018, 01:34

Posiedzenie naukowe NIGRiR

7 marca 2018 r, odbyło się posiedzenia naukowe, na którym prof. Tomasz Targowski i dr Ewa Kądalska zaprezentowali projekty unijne, które realizowane są w NIGRiR – JA Advantage „Managing frailty” oraz CHRODIS +. Oba projekty, jak podkreślił prof. Targowski, jednoczą naukowców i instytucje nie tylko z Polski, ale z wielu krajów, co daje NIGRiR możliwość nawiązania kontaktów międzynarodowych.

 

 

Projekt JA Advantage „Managing frailty”, rozpoczęty w 2017 r, skupia się na całościowym przeciwdziałaniu zespołowi słabości wśród ludzi starszych.

 

 

Dr Ewa Kądalska przybliżyła pojęcie zespołu słabości, określanego także w zależności od używanej terminologii jako zespół kruchości, polegającego na utracie rezerwy fizjologicznej i spadku odporności na czynniki stresogenne przez pacjentów powyżej 65. roku życia. Dodała także, że inicjatywa JA Advantage „Managing frailty”, skupiająca 22 państwa i 35 instytucji, jest odpowiedzią na istniejące wątpliwości co do jasnej i ostatecznej definicji zespołu słabości. Cel projektu to budowanie świadomości wśród zainteresowanych podmiotów na temat omawianego schorzenia, jego wczesnego rozpoznawania, zasad postępowania i promowanie wypracowanych rozwiązań w całej Europie.

 

 

Oficjalna strona programu JA Advantage „Managing frailty”

W swojej części wystąpienia prof. Targowski zwrócił uwagę na przybywającą liczbę starszych pacjentów, co może prowadzić do poważnego obciążenia polskiego systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza że istotnym problemem leczenia geriatrycznego jest wielochorobowość.

 

 

Program CHRODIS + jest współfinansowany przez Komisję Europejską, biorą w nim udział 43 instytucje z 21 państw, a w jego ramach realizowane są projekty dotykające wielu obszarów medycyny.

 

 

Jego celem jest przede wszystkim zintegrowanie działania różnych instytucji w ramach promocji zdrowia, aktywizacji społecznej i zawodowej osób starszych oraz angażowanie w ten proces szeroko rozumianego systemu społecznego wsparcia. NIGRiR, jedyny przedstawiciel polskiego systemu opieki zdrowotnej w CHRODIS +, bierze udział w opracowaniu całościowego, innowacyjnego programu wsparcia promocji zdrowia w krajach członkowskich, a w przyszłości także we wprowadzeniu owych rozwiązań w pięciu wybranych miejscach.

 

 

Oficjalna strona programu CHRODIS +