Pierwsza Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Lekarzy Rezydentów

Opublikowano 29 września 2016, 03:35

Serdecznie zapraszamy wszystkich lekarzy i lekarzy rezydentów do udziału w Pierwszej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Lekarzy Rezydentów, która odbędzie się 9 grudnia 2016 roku w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher (NIGRiR) w Warszawie. Organizatorem przedsięwzięcia są lekarze rezydenci tegoż instytutu – członkowie Interdyscyplinarnego Koła Rezydentów NIGRiR.

Wiodącym tematem tegorocznej konferencji są zapalne choroby reumatyczne. Z wykładami podczas sesji Reumatoidalne zapalenie stawów, Inne układowe choroby tkanki łącznej oraz Spondyloartropatie wystąpią profesorowie Brygida Kwiatkowska i Mariusz Puszczewicz oraz dr Ewa Stanisławska-Biernat. Po nich referaty zaprezentują rezydenci z polskich ośrodków. Jesteśmy przekonani, że interesujący program konferencji i jej interdyscyplinarny charakter zyskają zainteresowanie w oczach młodych lekarzy, a konferencja umożliwi wymianę wiedzy i przyczyni się do zainicjowania współpracy między rezydentami i doświadczonymi klinicystami oraz badaczami.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej erezydenci.pl