Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do hodowli i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. (42/PN/2016/ŁCH)

Opublikowano 4 października 2016, 02:43

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do hodowli i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów (42/PN/2016/ŁCH)

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 15.11.2016 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

04.10.2016 r.

 SIWZ

06.10.2016 r.

 Odpowiedzi na pytania

03.11.2016 r.

 Informacja z otwarcia ofert

16.11.2016 r.

 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

14.12.2016 r.