Dostawa wyrobów ortopedycznych – 6 zadań 40/PN/2016/MK.

Opublikowano 10 października 2016, 02:41

Dostawa wyrobów ortopedycznych – 6 zadań  40/PN/2016/MK.

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 21.11.2016 r. godz. 13:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

10.10.2016r.

SIWZ

13.10.2016r.

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

23.11.2016r.

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

13.12.2016r.