Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku

Opublikowano 19 października 2016, 10:08

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku w zakresie zapewnienia pracownikom Zamawiającego możliwości korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych, miejsc kultury oraz kompleksowej opieki medycznej.

Termin składania ofert: 26.10.2016 r. godz. 13:00

zaproszenie do składania ofert

19.10.2016 r.

 

 

Odpowiedzi na pytania

20.10.2016 r.