Ogłoszenie

Opublikowano 19 października 2016, 11:11

Informacja 

dotycząca planowanego zagospodarowania przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie dwóch nieruchomości położonych w Konstancinie, ul. Piasta 10 i w Warszawie,  ul. Spartańska 1

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie poszukuje inwestora w celu przedsięwzięcia związanego z zamiarem zagospodarowania następujących nieruchomości:

  • zabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 27703 m2 położonej w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Piasta 10,
  • zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1, stanowiącej teren o pow. 36 766 m2 .

W związku z powyższym Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie oczekuje na propozycje, ze strony potencjalnych inwestorów, zawierające:.

  1. Określenie zamierzenia inwestycyjnego w spójnej formie opisowej, w tym:
    1. założenia architektoniczne,
    2. charakterystyka planowanej działalności (w przypadku działalności zbliżonej do prowadzonej działalności Instytutu przedstawienie ewentualnej propozycji współpracy z Instytutem)
    3. Proponowany okres współpracy
  2. Określenie zamierzenia inwestycyjnego w spójnej formie graficznej

Wybór inwestora nastąpi po przeprowadzeniu procedur przetargowych w niezbędnych zakresach oraz wymaga uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa, zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493).

Wstępne propozycje można składać w terminie 14 dni od daty niniejszej informacji tj. od 19 października 2016r., wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: organizacja@spartanska.pl

Mapa terenu, dostępna pod tym linkiem.