Inauguracja roku naukowego 2016/2017

Opublikowano 27 października 2016, 07:58

Inauguracja roku naukowego 2016/2017 w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher

 

26 października 2016 roku w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  odbyła się oficjalna inauguracja nowego roku naukowego. Przy tej okazji zaproszono wielu prominentnych gości, podsumowano dotychczasowe osiągnięcia pracowników naukowych Instytutu, zapowiedziano nowe projekty badawcze i wyróżniono najaktywniejszych naukowców oraz zasłużonych partnerów.

 

Uroczystość została oficjalnie otwarta przez dyrektora Instytutu pana Piotra Bednarskiego, który w swoim przemówieniu mówił m.in. o tym, że działania NIGRiR-u wpisują się w „politykę filarów nauki”, którą w październiku ogłosił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut w 2015 roku przeprowadził restrukturyzację, w wyniku której stał się Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Utworzono Klinikę i Poliklinikę Geriatrii oraz Zakład Gerontologii i Zdrowia Publicznego. Dodatkowo powstały trzy rady naukowe – Narodowa Rada Geriatrii i Gerontologii pod przewodnictwem dyrektora Piotra Bednarskiego, Narodowa Rada Reumatologii, którą kieruje prof. Brygida Kwiatkowska z Kliniki i Polikliniki Wczesnego Zapalenia Stawów i Narodowa Rada Rehabilitacji, której przewodzi prof. Krystyna Księżopolska-Orłowska, krajowy konsultant w dziedzinie rehabilitacji. W wyniku działalności tych zespołów powstał już pierwszy oficjalny dokument – „Rekomendacje zmian systemowych w opiece nad osobami starszymi w Polsce” pod redakcją profesora Andrzeja Fala. Dyrektor w czasie wystąpienia promował międzynarodowe przedsięwzięcia, w które angażuje się także NIGRiR, jak np. „Joint Action on Prevention of Frailty” czy „Joint Action on chronic diseases – CHRODIS +”. W ramach filaru „Innowacje dla Gospodarki czyli komercjalizacji badań i partnerstwo z biznesem” w Instytucie utworzono Ośrodek Terapii Biologicznej, kierowany przez prof. Marzenę Olesińską, gdzie w nowoczesny sposób leczy się choroby reumatyczne. Instytut wspólnie z partnerami zamierza również opracować pilotażowe działania rehabilitacyjne przy pomocy gier komputerowych. Działania NIGRiR-u wpisują się także w ostatni ministerialny filar jakim jest „Nauka dla Ciebie – Społeczna odpowiedzialność nauki”. Wychodząc naprzeciw wytycznym tego segmentu Instytut wydaje czasopismo „Reumatologia”, które ukazuje się m.in. na platformie PubMed, a także wydawnictwo z zakresu historii medycyny tworzone wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym – „Acta Historiea Medicinea”. Na koniec dyrektor podziękował wszystkim pracownikom NIGRiR-u , którzy przyczynili się do tak dużej aktywności naukowej Instytutu.

 

Dyrektor ds. Naukowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, prof. Iwona Sudoł-Szopińska, w swoim wystąpieniu przedstawiła działania naukowców Instytutu, które wpisywały się w definiowanie priorytetów badawczych i opracowywanie standardów leczenia, rehabilitacji i diagnostyki. Podkreśliła, że w ostatnim czasie liczba pracowników naukowych w Instytucie wzrosła, a ich publikacje naukowe były zamieszczane w wysoko punktowanych czasopismach. W bieżącym roku NIGRiR otrzymał również dwa znaczące granty – OPUS fundowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz grant Naukowej Fundacji Polpharmy. Profesor mówiła również o imprezach naukowych, których gospodarzem był Instytut zarówno tych popularno-naukowych jak „Światowy Dzień Reumatyzmu” i „Spotkania czwartkowe z reumatologią”, jak i specjalistycznych, m.in. „Krajowe Spotkania Reumatologiczne”, „Konferencje Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych” czy „Reumatologia w praktyce lekarskiej”.

 

W trakcie Inauguracji wyróżniono także naukowców Instytutu, którzy w mijającym roku naukowym wykazali się największą aktywnością badawczą. Pani doktor Marzena Ciechomska otrzymała nagrodę za publikację naukową o najwyższym wskaźniku oddziaływania IF (8,955)- „Histone Demethylation and Toll-like Receptor 8-Dependent Cross-Talk in Monocytes Promotes Transdifferentiation of Fibroblasts in Systemic Sclerosis Via Fra-2”. Profesor Lidia Rutkowska-Sak z Kliniki Reumatologii wieku Rozwojowego otrzymała z kolei nagrodę za autorstwo publikacji o najwyższe łącznej liczbie punktów od MNiSW. Następnym wyróżnionym naukowcem była profesor Iwona Sudoł-Szopińska za kompleksowe i nowoczesne opracowanie „Diagnostyka obrazowa zapalnych chorób reumatycznych”. Czwartą i ostatnią nagrodę otrzymała dr Agnieszka Paradowska-Gorycka za pozyskanie największej liczby grantów badawczych, m.in. : „Analiza wewnątrzkomórkowych i wolno-krążących microRNA związanych z równowagą komórek Treg i Th17 u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)” oraz „Genetyczne i epigenetyczne różnice w szlaku sygnalizacyjnym U1-RNP/TLRs/IFN w patogenezie i obrazie klinicznym mieszanej choroby tkanki łącznej (MCTD)”

 

Władze Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji symbolicznie wyróżniły dwa podmioty, bez wsparcia których działalność placówki, którą kierują byłaby znacznie utrudniona. Nagroda Przyjaciela Instytutu – „Amicus Instituti” powędrowała do przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia w osobie podsekretarza stanu, Jarosława Pinkasa oraz reprezentanta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyrektora departamentu nauki, Bogdana Szkupa.

 

Na zakończenie Inauguracji roku naukowego 2016/2017 w NIGRiR goście wysłuchali prelekcji prof. dra hab. Wojciecha Solińskiego z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zatytułowanej „Literatura a ars senescendi”.