Państwo otacza szczególną troską kombatantów w trakcie COVID-19.

Opublikowano 2 marca 2021, 09:35

W dniu 26 lutego 2021 r. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji odbyła się konferencja prasowa zatytułowana „Państwo otacza szczególną troską kombatantów w trakcie COVID-19. Gruntowne badania stanu zdrowia, wsparcie rehabilitacyjne i współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Z tej okazji Instytut gościł szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka, pułkownika Roberta Bąkowicza, szefa Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Mariusza Doromońca reprezentującego Fundację Pamięci Narodów. Honorowym gościem konferencji był kapitan Jerzy Nowicki ps. „Plastuś”, artysta plastyk, żołnierz Armii Krajowej,  6. Partyzanckiej Brygady Wileńskiej.  NIGRiR reprezentowali Dyrektor Instytutu dr n. med. Marek Tombarkiewicz, kierownik Kliniki Geriatrii NIGRiR i konsultant krajowy ds. geriatrii prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski oraz zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych dr n. o zdr. Gabriela Sujkowska.

Tematem przewodnim konferencji prasowej była opieka państwa nad kombatantami w czasie pandemii oraz rola takich placówek, jak NIGRiR we wsparciu tego rodzaju działań.

Wsparcie państwa w walce z COVID-19 ma charakter wielopłaszczyznowy. Od początku pandemii przy współpracy organizacji pozarządowych, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojsk Obrony Terytorialnej, realizowane są projekty, których celem jest ochrona weteranów przed zakażeniem, obecnie kombatanci są również traktowani priorytetowo w programie szczepień. Kombatanci mają być też otoczeni pełnym wsparciem po przebyciu infekcji, odpowiadającym ich potrzebom zdrowotnym i socjalnym, dlatego powstała inicjatywa utworzenia programu gruntownych badań pozwalających na ocenę ich stanu zdrowia, a następnie udzielenie im pomocy adekwatnej do potrzeb, w tym rehabilitacji.

Kombatanci znajdą się pod szczególną opieką Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji i przejdą diagnostykę w Klinice Geriatrii kierowanej przez prof. Tomasza Targowskiego. Minister Jan Józef Kasprzyk oraz prof. Targowski podkreślili, że izolacja i lęk mają istotny wpływ na stan zdrowia kombatantów. Na ten problem zwrócił też uwagę Mariusz Doromoniec reprezentujący Fundację Pamięci Narodów, jako stronę społeczną zaangażowaną w akcje pomocy seniorom kombatantom. Pracownicy Fundacji na co dzień widzą problemy, które pandemia wyolbrzymiła, co zmusza do jeszcze większych wysiłków na rzecz poprawy sytuacji na poziomie organizacyjnym, samopomocowym i społecznym.

Jak podkreślali zaproszeni goście, akcje, w które włączono Wojska Obrony Terytorialnej, organy państwowe, Fundację Pamięci Narodów i NIGRiR,  takie jak obiad dla seniora, pomoc w transporcie na szczepienia, a obecnie szersza inicjatywa kompleksowej pomocy medycznej, to nasza powinność i wyraźny sygnał, że zarówno wartości, jak i postawa, jaką wykazali się weterani walcząc o wolną, niepodległą Polskę, wciąż budzą nasz najwyższy szacunek i wdzięczność. Pamiętamy, że oni nie myśleli o sobie, ale o nas i wolnej Polsce.