Pacjent post-COVID-owy Co zostaje, a co się zmienia?

Opublikowano 27 grudnia 2021, 01:40

oddajemy Państwu publikację, która jest zbiorem artykułów  przygotowanych na konferencję naukową pt.: „Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?”. Monografia ukazała się pod patronatem Ministra Zdrowia. Projekt dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki. Powstała  w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii  Rehabilitacji we współpracy z czasopismem „Reumatologia”.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęli: Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii, Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii, Konsultant Krajowy w dziedzinie Immunologii Klinicznej
Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Płuc.

Książka Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia? zawiera zbiór prezentacji i wykładów wybitnych specjalistów z dziedziny nauki medycznych oraz nauk o zdrowiu, ogłoszonych w dniach 6-7.09 września 2021 r. w Warszawie, które zostały ujęte w cykle tematyczne:

1. Zakażenie SARS-CoV-2
2. Problemy leczenia COVID-19
3. Kliniczne aspekty zakażenia SARS-CoV-2
4. Konsekwencje zakażenia u dorosłych
5. Konsekwencje zakażenia u dzieci
6. Rehabilitacja po przebyciu COVID-19
7. Skutki pandemii
8. Wpływ pandemii na system ochrony zdrowia

„Celem wydawcy niniejszej publikacji jest jak najlepsze przedstawienie nowej, ale już zróżnicowanej tematyki dotyczącej przebiegu zakażenia SARS-CoV-2, następstw zdrowotnych choroby COVID-19 zarówno bezpośrednio w obszarze klinicznym, jak i ekonomicznym oraz w sferze organizacyjnej. Razem z autorami staraliśmy się przygotować publikację w sposób ciekawy i czytelny
oraz zawrzeć w niej nie tylko informacje przedstawiane na konferencji, ale też pozwolić, by teksty odzwierciedlały opinię autorów i były – na co liczymy – punktem wyjścia do dalszej rozmowy o problemie. Kolejność zamieszczonych tekstów nie jest tożsama z kolejnością wystąpień konferencyjnych, została pogrupowana w bloki ściślej obejmujące określony zakres tematyczny, aby ułatwić Czytelnikom odbiór i przeprowadzić przez kolejne etapy analizowania obecnej sytuacji.

Gorąco zachęcam do lektury i liczę na to, że mimo dynamiki i zmienności zdarzeń, lektura ta będzie ciekawa i da podstawy do polemiki”.

Maria Maślińska