Podziękowania i gratulacje dla Pań Pielęgniarek: Renaty Kamińskiej i Katarzyny Olszewskiej