Zapytanie ofertowe opracowania scenariusz szkolenia na podstawie materiałów dydaktycznych przekazanych przez Zamawiającego

Opublikowano 29 lipca 2021, 03:27

Usługa opracowania scenariusza szkolenia na podstawie materiałów dydaktycznych przekazanych przez Zamawiającego, utworzenia szkolenia e-learning wraz z końcowym testem egzaminacyjnym i zamieszczenia go na platformie Zamawiającego wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych Termin składania ofert: 06.08.2021 r. godz. 10:00

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Program Profilaktyki chorób odkleszczowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” realizowanego w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społeczno-Ekonomicznej (FASE) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.05.01.00-00-0005/20 – Beneficjent Projektu – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher zaprasza do złożenia oferty na

Usługa opracowania scenariusza szkolenia na podstawie materiałów dydaktycznych przekazanych przez Zamawiającego, utworzenia szkolenia e-learning wraz z końcowym testem egzaminacyjnym i zamieszczenia go na platformie Zamawiającego wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych.

Pliki do pobrania:

03_Zapytanie ofertowe e-learning ODKL

03_załączniki e learning ODKL