Raport prezentowany w Sejmie zawierający projekt szybkiej ścieżki dla pacjenta pierwszorazowego w ramach kompleksowej opieki nad chorym z wczesnym zapaleniem stawów (pobierz)