Klinika Reumatologii Wieku Rozwojowego uzyskała status partnera stowarzyszonego w ramach sieci ERN/RITA

Opublikowano 15 grudnia 2021, 08:36

Z radością informujemy, że Klinika Reumatologii Wieku Rozwojowego uzyskała status partnera stowarzyszonego w ramach sieci ERN/RITA ( Rare-complex auto-immune and auto inflammatory diseases),

Ośrodki zakwalifikowane do w/w sieci biorą czynny udział w opracowywaniu wytycznych i standardów diagnostycznych i terapeutycznych, a także prowadzenie rejestrów krajowych.

Powstanie Europejskich Sieci Referencyjnych (ERN) przewiduje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Ich naczelną ideą jest łączenie fachowej wiedzy i doświadczeń wielu specjalistycznych ośrodków medycznych z 28 państw UE w celu poprawy dostępu do diagnostyki i leczenia pacjentów cierpiących na choroby rzadkie lub inne stanowiące szczególnie skomplikowane przypadki kliniczne. ESR powinny stanowić centra wiedzy dla potrzeb kształcenia medycznego oraz badań naukowych.

Partnerstwo kluczowe w danej sieci referencyjnej oznacza, że jednostka jest wyraźnym liderem swojego kraju w określonej dziedzinie, a także posiada szeroką wiedzę w tym zakresie i istotną ilość zdiagnozowanych i leczonych przypadków.  Jednocześnie, uzyskuje szerokie możliwości wymiany swoich doświadczeń na forum europejskim. Niewątpliwą zaletą uczestnictwa w sieci jest również dostęp do nowoczesnego systemu konsultacyjnego i komunikacji.

Ośrodki uczestniczące w sieciach będą mogły porównywać swoje wyniki leczenia z najlepszymi ośrodkami oraz posługiwać się wspólnie opracowanymi wskaźnikami, jakości. Ponadto będą miały udział w opracowaniu wytycznych i standardów leczenia, a także w prowadzeniu rejestrów klinicznych.

By przystąpić do ERN, każdy z kandydatów musi spełnić szczegółowo określone warunki dotyczące m.in. przygotowania placówki pod względem istniejących procedur, poszanowania praw pacjenta i ilości prowadzonych w danej dziedzinie pacjentów. Istotne są również dowody dobrej opieki klinicznej i uzyskiwane pozytywne wyniki leczenia.