Discovery and Evaluation for Treatment of Autoimmune Diseases

Opublikowano 15 grudnia 2021, 08:13

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszam na łamy czasopisma „Discovery and Evaluation for Treatment of Autoimmune Diseases” oraz do współpracy i nadsyłania swoich prac badawczych.

W ciągu ostatniej dekady w przypadku wielu chorób autoimmunologicznych odnotowano liczne sukcesy w opracowywaniu terapii celowanych, które doprowadziły do zwiększenia możliwości wyboru leczenia klinicznego. Sukces terapii biologicznych w chorobach autoimmunologicznych, w połączeniu z szybkim postępem w badaniach podstawowych, potwierdził ukierunkowanie wielu istotnych dla immunologii szlaków sygnałowych i ujawnił nowe cząsteczki wewnątrzkomórkowe jako potencjalne cele dla nowych leków. Nadal jednak istnieją niezaspokojone potrzeby kliniczne w tych chorobach. W chorobach autoimmunologicznych często obserwuje się utratę tolerancji komórek B lub T, a locus ludzkiego antygenu leukocytów (HLA) jest powszechnie związane ze zwiększonym ryzykiem podatności na chorobę. Głębokie zrozumienie szlaków sygnałowych w chorobach autoimmunologicznych jest wyzwaniem, a badania podstawowe są bardzo cenne dla rozwoju nowych terapii. Dlatego też niniejsze wydanie specjalne ma na celu zaspokojenie pilnej potrzeby opracowania nowych leków lub repozycjonowania leków w oparciu o molekularne i kliniczne zrozumienie szlaków sygnałowych w chorobach autoimmunologicznych w połączeniu z wysokowydajną analizą zintegrowanych zbiorów danych.

Artykuły są dostępne na stronie (otwórz)

Redaktor naczelna wydania

dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka. prof. NIGRiR