Inauguracja Narodowej Rady Rehabilitacji

Opublikowano 16 maja 2016, 01:16

We czwartek, 28 kwietnia w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji odbyło się inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Rehabilitacji. Uczestnicy spotkania wybrali prezydium Rady oraz omówili działalność statutową nowo powstałego kolegium doradczego Dyrektora Instytutu.

 

Posiedzenie rozpoczęło się powitaniem wszystkich uczestników przez dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, pana Piotra Bednarskiego. W dalszej części spotkania wybrano prezydium Rady. Przewodniczącą zespołu została pani dr hab. n. med. prof. nadzw. Krystyna Księżopolska-Orłowska, Kierownik Kliniki Rehabilitacji w NIGRiR. Na zastępców pani profesor wybrano dr hab. n med. Jacka Durmałę, Kierownika Katedry i Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. n med., prof. nadzw., Piotra Majchera, Kierownika Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Sekretarzem Rady mianowana została dr hab. n med. prof. nadzw., Beata Tarnacka, Kierownik Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uczestnicy posiedzenia zgodnie ustalili, że do zadań Narodowej Rady Rehabilitacji należeć będzie podejmowanie inicjatyw prowadzenia nowych kierunków badań naukowych w zakresie rehabilitacji, opiniowanie standardów medycznych i rekomendacji w zakresie interdyscyplinarnych procedur geriatrycznych, reumatologicznych, rehabilitacyjnych i ortopedycznych w opiece nad osobami niepełnosprawnymi, popularyzacja osiągnięć polskiej rehabilitacji za granicą czy opiniowanie zmian systemowych i organizacyjnych w zakresie opieki rehabilitacyjnej.

 

(Czytaj więcej: //spartanska.pl/narodowa-rada-rehabilitacji/)