Dr Ewa Kądalska nowym konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Opublikowano 21 marca 2018, 02:51

 

Od lewej prof. Tomasz Targowski, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Ilona Truskolas, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych prof. Brygida Kwiatkowska, dr n. med. Ewa Kądalska oraz P.O. Dyrektora NIGRiR Adrian Pękacz

 

Decyzją Ministerstwa Zdrowia dr n. med. Ewa Kądalska, z Kliniki i Polikliniki Geriatrii NIGRiR, została nowym konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

Dr n. med. Ewa Kądalska koordynuje także działalność naukową w ramach projektu JA Advantage „Managing frailty”, którego celem jest budowanie świadomości wśród zainteresowanych podmiotów na temat zespołu słabości, jego wczesnego rozpoznawania, zasad postępowania i promowanie wypracowanych rozwiązań w całej Europie. Inicjatywa JA Advantage „Managing frailty” skupia 22 państwa i 35 instytucji. Kierownikiem projektu ze strony polskiej jest prof. Tomasz Targowski.

Dane kontaktowe

e-mail
ewa.kadalska@gmail.com
tel. (22) 6709166

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin:

  • medycyny
  • farmacji
  • innych obszarów ochrony zdrowia

Zadania konsultantów krajowych:

  • inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;
  • prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;
  • doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
    opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;
  • opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Oficjalna strona programu JA Advantage „Managing frailty”

7 marca odbyło się posiedzenie naukowe, na którym dr Ewa Kądalska opowiedziała bardziej szczegółowo o programie JA Advantage „Managing frailty” – zobacz tutaj.