Dostawa odczynników do wykonywania badań immunochemicznych wraz dzierżawą analizatorów (głównego i typu back-up). Znak sprawy 5/PN/2017/AZ

Opublikowano 11 stycznia 2017, 01:13

Dostawa odczynników do wykonywania badań immunochemicznych wraz  dzierżawą analizatorów (głównego i typu back-up). Znak sprawy 5/PN/2017/AZ

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 21.02.2017 r. godz. 13:00

Pliki do pobrane

Ogłoszenie o zamówieniu

11.01.2017r.

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13.01.2017 r.

 SIWZ

13.01.2017 r.

 Odpowiedzi na pytania

01.02.2017 r.

 Modyfikacja SIWZ

01.02.2017 r.

 Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ_po modyfikacji

10.02.2017 r.

 Informacja z otwarcia ofert

22.02.2017 r.

 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

07.03.2017 r.