Ochrona mienia Instytutu. Znak sprawy 6/PN/2017/AZ

Opublikowano 12 stycznia 2017, 02:52

Ochrona mienia Instytutu. Znak sprawy 6/PN/2017/AZ

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 20.01.2017 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

12.01.2017 r.

SIWZ

12.01.2017 r.

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13.01.2017 r.

 

 Modyfikacja SIWZ.

13.01.2017 r.

 Odpowiedzi – modyfikacja

16.01.2017 r.

 Informacja z otwarcia ofert

20.01.2017 r.

Sprostowanie – Informacja z otwarcia ofert

23.01.2017 r.

 

 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31.01.2017 r.