Dostawa wyrobów medycznych do Apteki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 3/PN/2017/AHB

Opublikowano 13 stycznia 2017, 01:32

Dostawa wyrobów medycznych do Apteki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Znak sprawy 3/PN/2017/AHB

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 1.03.2017 r. godz. 13:00