Dostawa leku biologicznego Golimumab 4/PN/2017/AZ

Opublikowano 11 stycznia 2017, 08:41

Dostawa leku biologicznego Golimumab. Znak sprawy 4/PN/2017/AZ

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 19.01.2017 r. godz. 13:00

Pliki do pobrane

Ogłoszenie o zamówieniu

11.01.2017r.

 

SIWZ

11.01.2017r.

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12.01.2016 r.

 Odpowiedzi na pytania

12.01.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

20.01.2017 r.

 Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

25.01.2017 r.