Dostawa leków – 9 zadań. 2/PN/2017/MK

Opublikowano 5 stycznia 2017, 01:00

Dostawa leków – 9 zadań. 2/PN/2017/MK

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert: 15.02.2017 r. godz: 13:00

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

09.01.2017r.

 SIWZ_2_2017

09.01.2017r.

 

 .Modyfikacja siwz

zal_1_ 2_do modyfikacji

20.01.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Odpowiedź na pytania

zał_2_formularz asortymentowo – cenowy

08.02.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ

09.02.2017

 

Informacja z otwarcia ofert

17.02.2017r.

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

29.05.2017r.

Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty
06.06.2017r.