Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania badań z zakresu analizy moczu wraz dzierżawą aparatury . 1/PN/2017/MK

Opublikowano 5 stycznia 2017, 12:37

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania badań z zakresu analizy moczu wraz dzierżawą aparatury . Znak sprawy 1/PN/2017/MK

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 16.02.2017 r. godz. 13:00

Pliki do pobrane

Ogłoszenie o zamówieniu

09.01.2017r.

 

SIWZ_1_2017

09.01.2017r.

 

 Ogłoszenie o zmianie

09.02.3017.

odpowiedzi_1_2017

09.02.2017r.

 

 Informacja z otwarcia ofert

17.02.2017r.

 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

14.04.2017r.