DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA na zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny do diagnostyki chorób rzadkich w reumatologii”

Opublikowano 4 października 2021, 06:53

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice - Urząd Gminy w Popielowie

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny do diagnostyki chorób rzadkich w reumatologii”

kwota dofinansowania: 749 412,00 zł

całkowita wartość zadania: 749 412,00 zł

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dotację celową w wysokości 750 000 zł., na realizację inwestycji związanej z kształceniem oraz działalnością naukową, z przeznaczeniem na zakup aparatury naukowo-badawczej – wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego do diagnostyki chorób rzadkich w reumatologii.

Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w 2021 roku na sfinansowanie kosztów zakupu, aparatury naukowo-badawczej stanowiącej rozbudowę strategicznej infrastruktury naukowej o: „Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny do diagnostyki chorób rzadkich w reumatologii”, w celu kształcenia przyszłych specjalistów oraz doktorów i doktorów habilitowanych w dziedzinie reumatologii.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji został tym samym doceniony nie tylko jako ważna placówka krajowa, świadcząca usługi medyczne na rzecz pacjentów z całej Polski, ale przede wszystkim jako ośrodek naukowy o ugruntowanej pozycji w środowisku medycznym, kształcący przyszłych specjalistów w zakresie diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych.