DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA na zakup aparatury i sprzętu medycznego (COVID-19)

Opublikowano 4 października 2021, 06:48

 

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice - Urząd Gminy w Popielowie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ze środków Covid-19

Umowa nr: DOI/INST/NW/COVID-19/85112/6230/1040/216 na udzielenie w 2021 r. dotacji celowej    

na realizację zakupu inwestycyjnego:

Mobilnego aparatu RTG typu ramię C

Aparatu USG

Windy zewnętrznej

Karetki transportowej

 

kwota dofinansowania: 2 119 288,00 zł

całkowita wartość zadania: 2 121 425,60 zł

 

Uzyskane z dotacji środki pieniężne zostały przeznaczone w 2021 roku na sfinansowanie kosztów zakupu, aparatury i sprzętu medycznego dla części klinicznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji,

na rzecz prowadzonych świadczeń opieki zdrowotnej związanych  z działalnością leczniczą podmiotu – diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów w przebiegu choroby COVID-19.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego z marca 8 marca 2021 r., Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zostaliśmy zobowiązani do zapewnienia specjalistycznej opieki dla pacjentów z pozytywnym testem

na koronawirusa SARS-CoV-2 w części klinik, które zostały przekształcone na oddziały covidowe.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, w okresie pandemii COVID-19, jest placówką świadczącą usługi medyczne na rzecz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, oraz ozdrowieńców po przebytej chorobie covidowej z towarzyszącymi powikłaniami. Instytut prowadzi również punkt wymazowy COVID-19 (walk-thru) oraz punkt szczepień przeciwko COVID-19.