Centrala telefoniczna

Opublikowano 22 maja 2017, 08:32

„Informujemy, że od 1 czerwca 2017 r. nastąpi zmiana centrali telefonicznej. Dotychczasowe numery centrali: 22 844 42 41 do 49 zostaną wyłączone. W celu połączenia się z Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (zakładami, klinikami itp.) należy dzwonić bezpośrednio poprzez wybranie prefiksu 22 67 09  i odpowiedniego numeru wewnętrznego.”
Dział Administracji
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehablilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa