38. Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych

Opublikowano 10 czerwca 2019, 12:23

W maju w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji odbyła się 38. Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych.

 

Pierwszy dzień Konferencji odbył się w Ministerstwie Zdrowia na Miodowej. Konferencja była okazją do spotkania praktyków z organizatorami systemu zdrowia, sesję poprowadzili: prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko i dr n. med. Marek Tombarkiewicz, uczestnikami sesji byli Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Roman Topór-Mądry – Prezes AOTMiT i Andrzej Jacyna – Prezes NFZ.
 
Kolejna sesja miała na celu omówienie najważniejszych problemów z konsultantami wojewódzkimi i ordynatorami oddziałów reumatologicznych.
Na sesji naukowej zostały przedstawione wnioski z najważniejszych projektów, doktoratów, habilitacji i publikacji z zakresu reumatologii. Po zakończeniu sesji Dyrektor NIGRiR wręczył nagrodę za najlepiej ocenioną pracę naukową.
 
Wieczorem, odbyła się uroczysta Galą po przywitaniu gości głos zabrali Redaktor Naczelny i zastępca Redaktora Naczelnego Czasopisma Reumatologia i Prezesa Wydawnictwa Termedia.
Gala zakończyła się uroczystym wręczeniem nagród czasopisma „Reumatologia”
 
Kolejny dzień rozpoczął dr n. med. Marek Tombarkiewicz – Dyrektor NIGRiR. Po otwarciu konferencji wystąpił przewodniczący prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, później dr hab. n med. Hanna Przepiera-Będzak opowiedziała o wpływie diety śródziemnomorskiej na przebieg zapalnych chorób stawów.
 
Pierwsza sesja była poświęcona m.in. rozwojowi dziecka chorującego na MIZS w aspekcie powikłań choroby, prof. nadzw. dr hab. n med. Zbigniew Żuber.
Prof. dr hab. n med. Maria Majdan, opowiedziała o zależnościach pomiędzy aktywnością zapalnych chorób stawów a zespołem metabolicznym. Dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR wygłosiła prelekcję : „Miejsce tofacytynibu w monoterapii u chorych na RZS”
Pierwszą sesję zakończył wykład: „Fibromialgia – problem praktyczny czy teoretyczny?”, który wygłosił prof. dr hab. n med. Włodzimierz Samborski.
 
Kolejna sesję rozpoczął prof. dr hab. n med. Eugeniusz J. Kucharz, Pan prof. omówił Zaburzenia seksualne w chorobach reumatycznych.
 
III sesję rozpoczęła dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR, Pani prof. wygłosiła prelekcję: „Wpływ mikrobiomu na rozwój chorób reumatycznych”.
 
Potem prof. dr hab. n med. Piotr Głuszko odpowiedział na pytanie: Czy można zapobiegać osteoporozie?
 
Kolejny wykład poprowadziła dr n. med. Maria Maślińska, Pani dr omówiła koncepcje blokowania IL-17 w chorobach reumatycznych oraz przedstawiła inne oblicza zespołu Sjögrena.
 
Pani dr hab. n med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR, poruszyła kwestię mieszanej choroby tkanki łącznej i omówiła proces leczenia oraz ocenę skuteczności.
 
Później wystąpił dr hab. n. med. Emilian Snarski, Pan dr opowiedział o przeszczepach szpiku w twardzinie układowej. Sesję zakończył dr n. med. Piotr Gietka, omawiając przewlekłe nawracające zapalenie kości i szpiku.
 
Po zakończeniu sesji zaproszeni goście uczestniczyli w dyskusji.
Bardzo dziękujemy Ministerstwu Zdrowia za objęcie patronatem 38 Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych, dziękujemy również wszystkim uczestnikom, cieszymy się, że Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i spotkania praktyków z organizatorami systemu zdrowia.