Zakup Cyfrowej platformy PCR” – inwestycja dofinansowana ze środków budżetu państwa

Opublikowano 18 sierpnia 2021, 09:13

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice - Urząd Gminy w Popielowie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Cyfrowa platforma PCR”

kwota dofinansowania: 575 000 zł

całkowita wartość zadania: 575 000 zł

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dotację celową w wysokości 575 000 zł., na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową, z przeznaczeniem na zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Cyfrowej platformy PCR” dla Zakładu Biologii Molekularnej, w celu prowadzenia prac naukowych i badawczych w NIGRiR.

Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w 2021 roku na sfinansowanie kosztów zakupu, aparatury naukowo-badawczej stanowiącej rozbudowę infrastruktury naukowej o: „Cyfrową” platformę PCR”. Cyfrowa platforma PCR to przełomowa technologia, która zapewnia ultraczułą i absolutną kwantyfikację kwasów nukleinowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku analizy cennego materiału biologicznego o małej dostępności, o bardzo niskich poziomach ekspresji, a także analizy obiektów o złożonym tle genetycznym, wariantów allelicznych oraz do monitorowania subtelnych zmian poziomów docelowych, których nie można wykryć za pomocą PCR w czasie rzeczywistym. Celem prowadzonych badań naukowych jest identyfikacja i walidacja biomarkerów krwi, które mogą być stosowane w klasyfikacji i prognozowaniu  pacjentów  NIGRiR i mogą odegrać kluczową rolę w przyszłym wdrażaniu „spersonalizowanych” badań klinicznych. Dynamiczny rozwój genomiki personalnej sprawia, że emulsyjny PCR staje się niezbędnym narzędziem w diagnostyce wielu chorób. Celem naszych badań jest również zdobycie nowej wiedzy umożliwiającej opracowanie w fazie badawczej całkowicie nowych produktów opartych o unikatową technologię badań DNA/RNA.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauk medycznych w ramach ściśle ze sobą współpracujących Zakładów –  w tym Zakładu Biologii Molekularnej, Centralnego Laboratorium Klinicznego,  oraz badaczy -klinicystów, pracujących w części szpitalnej Instytutu. Instytut kształci przyszłych specjalistów w zakresie diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych i prowadzi postępowania doktorskie oraz habilitacyjne, specjalizacje z chorób reumatycznych, geriatrycznych, reumatologii wieku rozwojowego oraz  w zakresie neuroortopedii i rehabilitacji.