Zakup aparatury i sprzętu medycznego (COVID-19) dofinansowany ze środków budżetu państwa

Opublikowano 18 sierpnia 2021, 08:59

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice - Urząd Gminy w Popielowie

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

zakup aparatury i sprzętu medycznego (COVID-19)

kwota dofinansowania: 2 120 000,00 zł

całkowita wartość zadania: 2 120 000,00 zł

Informujemy, że Minister Zdrowia przyznał Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dotację celową w wysokości 2 120 000,00 zł., na  realizację zakupu inwestycyjnego –  aparatury i sprzętu medycznego dla części szpitalnej : windy zewnętrznej, karetki transportowej, mobilnego aparatu RTG typu Ramię, referencyjnego aparatu USG.

Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w 2021 roku na sfinansowanie kosztów zakupu, aparatury i sprzętu medycznego części klinicznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, na rzecz prowadzonych świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z działalnością leczniczą  podmiotu  – diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów w przebiegu choroby COVID-19. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z marca 8 marca 2021 r., Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zapewnienia  specjalistyczną opiekę dla pacjentów z potwierdzonym koronawirusem SARS-CoV-2 w części klinik, przekształconych na oddziały covidowe.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, w okresie pandemii COVID-19, jest placówką świadcząca  usługi medyczne na rzecz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, oraz ozdrowieńców, po przebytej chorobie covidowej, z towarzyszącymi powikłaniami. Instytut prowadzi również punkt wymazowy COVID-19 (walk-thru) oraz  punkt szczepeń  przeciwko COVID-19.