Zmiana na stanowisku dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr. hab. med. Eleonory Reicher

Opublikowano 15 grudnia 2017, 01:29

Zmiana na stanowisku dyrektora

Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. prof. dr. hab. med. Eleonory Reicher

 

We czwartek, 14 grudnia 2017 r., decyzją Ministra Zdrowia, pana Konstantego Radziwiłła, prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski został odwołany ze stanowiska dyrektora warszawskiego NIGRiR przy ulicy Spartańskiej 1.
Obowiązki dyrektora jednostki min. K. Radziwiłł powierzył panu Adrianowi Pękacz, dotychczasowemu dyrektorowi do spraw administracyjno-technicznych NIGRiR.