ZAPRASZAMY PACJENTÓW NA BEZPŁATNE WYKŁADY EDUKACYJNO – INFORMACYJNE  O REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW

Opublikowano 9 grudnia 2019, 12:20

ZAPRASZAMY PACJENTÓW NA BEZPŁATNE WYKŁADY EDUKACYJNO – INFORMACYJNE  O REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW

w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie ul. Spartańska 1,

 

wykłady poprowadzą specjaliści z zakresu reumatologii, rehabilitacji i dietetyki! Organizatorzy zapewniają materiały dydaktyczne oraz poczęstunek.

Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej i Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Reumatyków „REF” realizuje projekt „Program profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem tego projektu jest zwiększenie wykrywalności RZS na wczesnych etapach choroby w warunkach ambulatoryjnych i skrócenie opóźnień diagnostycznych, a także poprawa świadomości społeczeństwa i wiedzy z zakresu wczesnych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów.

Spotkania edukacyjne to edukacja zdrowotna umożliwiająca rozwój umiejętności samokontroli, samobadania i bycia aktywnym pacjentem. W reumatoidalnym zapaleniu stawów kluczowe znaczenie dla leczenia i dalszych perspektyw pacjenta ma wczesne zdiagnozowanie choroby. W przypadku chorób zapalnych stawów tzw. okno terapeutyczne, czyli okres, w którym rozpoczęcie leczenia gwarantuje najlepsze rezultaty, trwa zaledwie
12 tygodni od momentu wystąpienia pierwszych objawów. Postawiona odpowiednio wcześnie diagnoza i rozpoczęcie leczenia pozwalają zatrzymać postęp choroby!!! Jak najwcześniejsze rozpoznanie choroby i włączenie właściwego leczenia chronią przed niepełnosprawnością
i ograniczeniem aktywności życiowej!!! Dla społeczeństwa utrzymanie przez chorych aktywności zawodowej, to nie tylko wpływy do budżetu państwa z tytułu składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale również brak kosztów związanych
z rentami i wcześniejszymi emeryturami.

Na spotkania edukacyjne zapraszamy wszystkich zainteresowanych a szczególnie osoby młode, bo to właśnie młode osoby w wieku produkcyjnym najczęściej chorują
na zapalne choroby reumatyczne, wbrew panującym szkodliwym stereotypom,
że na reumatyzm chorują osoby starsze, gdy tymczasem na choroby reumatyczne
(300 jednostek chorobowych) choruje cała populacja.

TERMINY WYKŁADÓW EDUKACYJNO-INFORMACYJNYCH

środy w godzinach: 15:00 – 17:00

 

23 październik 2019r.

13 listopad 2019r.

20 listopad 2019r.

4 grudzień 2019r.

11 grudzień 2019r.

 

Tu zgłoś swój udział: Formularz zgłoszeniowy na wykłady edukacyjno-informacyjne