Z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – wprost na kongres medyczny!

Opublikowano 27 kwietnia 2024, 02:00

Z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – wprost na kongres medyczny!

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Reumatologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego działającego przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji wzięli udział w 19 Warszawskim Międzynarodowym kongresie Medycznym (19th Warsaw International Medical Congress). Ta organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny cykliczna konferencja skupia studentów, młodych badaczy i reprezentantów kół naukowych z Polski i ze świata.

Studenci Anna Gwóźdź – Broczkowska, Aisha Hassan i Paweł Godlewski pod kierunkiem dr hab. n. med. Marii Maślińskiej, prof. NIGRiR przedstawili prezentacje pt. „Breast Implants as a Potential Factor Influencing the Course of Systemic Connective Tissue Disease – Primary Sjögren’s Syndrome” w trakcie sesji „Internal Medicine Case Reports”.

Jednym z patronów medialnych Kongresu po raz kolejny było czasopismo naukowe Reumatologia.