Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Dr n. med. Marek Tombarkewicz udzielił wywiadu portalowi Polityka Zdrowotna o rosnącej świadomości starzenia się społeczeństwa.
Czym jest geriatria? dlaczego jest tak istotną dziedziną?
Jak zapobiegać negatywnym skutkom starzenia?
Jakie działania podejmujemy aby dzielić się wiedzą?
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu