Wyniki rekrutacji placówek POZ – projekt wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów

Opublikowano 4 kwietnia 2018, 12:46

www.dreamsart.pl

Wyniki rekrutacji  placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach projektu „Program profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach i warsztatach.

Wyniki rekrutacji placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej