Wyniki konkursu na projekty badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców finansowanych w ramach działalności naukowej NIGRiR

Opublikowano 16 listopada 2022, 07:54

Wyniki konkursu na projekty badań naukowych i prac rozwojowych

służących rozwojowi młodych naukowców finansowanych w ramach działalności naukowej

Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

 

 

Komisja ds. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej uprzejmie informuje, iż finansowanie Projektu Młodego Naukowca-Badacza otrzymują:

Dr n. med. Kamil Koszela z Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii

oraz

mgr Tomasz Kmiołek z Zakładu Biologii Molekularnej.