Warsztaty samoopieki w języku ukraińskim

Opublikowano 8 sierpnia 2023, 06:38

29 lipca zakończył się kolejny cykl warsztatów w języku ukraińskim, który odbywał się w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Warsztaty z samoopieki były prowadzone przez dwie certyfikowane liderki Panią prof. Ianę Andreievę oraz Panią Lianę Kornienko. Organizacja warsztatów odbyła się dzięki współpracy NIGRiR i naszych liderek z Fundacją Praw Kobiet, która rozpowszechniła informację o warsztatach.

Cykl warsztatów składa się z 6 spotkań dotyczących dbania o siebie, swój stan psychiczny oraz fizyczny, zdrowe odżywianie, budowania relacji z bliskimi, aktywności fizycznej i wielu innych aspektów niezbędnych do utrzymywania lub dążenia do dobrostanu w chorobie przewlekłej lub traumie.

Adaptacja materiałów oraz programu Chronic Disease Self-Management Program do potrzeb społeczeństwa polskiego oraz ukraińskiego nadal trwa. Zespół Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki w stałej współpracy z liderami projektu pracuje nad materiałami używanymi przez liderów podczas prowadzenia warsztatów w języku ojczystym. Warsztaty prowadzone są w ramach projektu „Health promotion for Ukrainian refugees and host community through Chronic Disease Self-Management Programs (CDSPM) approach in Poland (NIGRiR)” współpracy NIGRiR oraz WHO.

Serdecznie zapraszamy na kolejne edycje – 17 sierpnia godzina 15.00 online na platformie ZOOM.

 

29 липня завершилася чергова серія україномовних семінарів у Національному інституті геріатрії, ревматології та реабілітації.

Семінар з самодопомоги проводили дві сертифіковані жінки-лідерки – професор Яна Андрєєва та Ліана Корнієнко. Проведення семінару стало можливим завдяки співпраці НІГРІР та наших лідерок з Фундацією прав жінок, яка поширила інформацію про семінар.

Серія семінарів складається з 6 зустрічей, присвячених турботі про себе, свій психічний та фізичний стан, здоровому харчуванню, побудові стосунків з близькими, фізичній активності та багатьом іншим аспектам, необхідним для підтримання або прагнення до благополуччя в умовах хронічної хвороби чи травми.

Адаптація матеріалів та Програми самоконтролю хронічних захворювань до потреб польського та українського суспільства все ще триває. Команда з геронтології, громадського здоров’я та дидактики у постійній співпраці з лідерами проекту працює над матеріалами, які використовуються лідерами під час проведення семінарів рідною мовою. Семінари проводяться в рамках проекту “Зміцнення здоров’я українських біженців та приймаючої громади за допомогою підходу Програм самоконтролю хронічних захворювань (CDSPM) в Польщі (НІГРІР)”, який є результатом співпраці НІГРІР та ВООЗ.

Запрошуємо на наступний випуск – 17 серпня о 15.00 онлайн на платформі ZOOM.