Warsztaty NCBR już w najbliższy wtorek 14 stycznia 2020 w NIGRiR

Opublikowano 10 stycznia 2020, 09:33

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Serdecznie zapraszają Państwa na warsztaty pt.:

Projekty badawczo-rozwojowe (B+R) w konkursach NCBR
finansowane z Programu Inteligentny Rozwój (POIR)
które odbędą się
14 stycznia 2020 roku (wtorek),
w Auli NIGRiR, ul. Spartańska 1, Warszawa

Celem spotkania jest przygotowanie uczestników do tworzenia wysokiej jakości projektów badawczo-rozwojowych i zachęcenie do aplikowania w konkursach NCBR, z akcentem na konkurs „Szybka Ścieżka”.

HARMONOGRAM
10:00 – 11:00 prezentacja ogólna Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 11:30 Omówienie czym jest innowacja? (definicje, rodzaje, cel) podział na grupy, losowanie tematów
11:30 – 12:15 Praca w grupach – praca warsztatowa – wypracowanie pomysłów zgodnie
z kartami pomysłów – decyzja o realizacji projektu samodzielnie/w konsorcjum, następnie podział wybranego projektu na etapy, dodanie kamieni milowych do każdego etapu, podział na okresy realizacji danego etapu, środki do realizacji danego etapu, określenie ryzyk.
13:00 – 13:15 Przerwa kawowa
13:00 – 13:30 Praca w grupach – wypracowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju do pomysłów
13:30 – 13:50 Omówienie kryteriów wyboru w konkursie Szybka Ścieżka
14:45 – 15:15 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie w konkursach ogłaszanych przez NCBR w ramach POIR. Pytania i odpowiedzi
15:15 – 15:30 Pytania oraz podsumowanie spotkania

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 31.12.2019r.:
tel. + 48 22 670 93 29,
e-mail: dyrektor.naukowy@spartanska.pl