VI Ogólnopolska Konferencja Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej

Opublikowano 14 kwietnia 2023, 12:12

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej, która odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. w wersji ON-LINE.

Podczas Konferencji Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie będą reprezentować:

Prof. dr hab.n.med. Robert Gasik – Kierownik Kliniki Neuroortopedii i Neurologii jest członkiem Komitetu Naukowego Konferencji i wygłosi wykład pt. Rola balansu strzałkowego w chirurgii kręgosłupa

Dr n. med. Maria Maślińska – Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów jest członkiem Komitetu Naukowego Konferencji i wygłosi wykład pt. Zespoły wiotkości – problem dla reumatologa

Dr n. med. Kamil Koszela – Adiunkt Kliniki Neuroortopedii i Neurologii jest członkiem Komitetu Naukowego Konferencji i wygłosi trzy wykłady pt. Zespoły bólowe-przeciążeniowe w reumatologii – rola ortopedy / Kolagenoterapia iniekcyjna w patologiach narządu ruchu – co nowego / Leczenie operacyjne kręgosłupa – kiedy podjąć decyzję? 

Ponadto informujemy, iż dr Kamil Koszela jest Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Więcej informacji: http://www.neurokonf.org.pl/

Rejestracja: https://neurokonferencja2023.clickmeeting.com/neurokonf2023/register

Udział w konferencji jest bezpłatny.