V Interdyscyplinarna Konferencja Amyloidoza 8-9.10.2021 r.

Opublikowano 28 września 2021, 08:35

 

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w V Interdyscyplinarnej Konferencji Amyloidoza. Spotkanie w formie webinarium odbędzie się w dniach 8-9 października 2021 r. Organizatorem wydarzenia jest Polska Sieć Amyloidozy. Wśród wybitnych specjalistów w  konferencji uczestniczyć będą:  prof. Monika Prohorec-Sobieszek z NIGRiR , prof. Krzysztof Jamroziak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  oraz  prof. dr hab. Grzegorz Basak z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Celem Konferencji jest aktualizacja wiedzy na temat amyloidozy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy lekarzami różnych specjalności medycznych. Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do poprawy diagnostyki i terapii amyloidozy w Polsce, a także stanie się impulsem do wspólnych inicjatyw klinicznych i naukowych.

Ze szczególną przyjemnością zapraszamy na sesje, prowadzone przez doświadczonych klinicystów reprezentujących Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji: prof. dr hab. Monikę Prochorec-Sobieszek oraz dr n. med. Marię Maślińską.

SESJA 1.8 października 2021 r. 17.40-19.00
International standards for the diagnostics and treatment of amyloidosis / Międzynarodowe standardy diagnostyki i leczenia amyloidozy .
Prowadzący: prof. dr hab. Monika Prochorec-Sobieszek, Prof. Dominik Dytfeld

SESJA 3. Sobota, 9 października 2021 r.10.40-12.00
Projekty kliniczne i naukowe związane z diagnostyką i terapią amyloidozy w Polsce
Prowadzący: Prof. dr hab. Grzegorz Basak, Dr Maria Maślińska

Program konferencji: 8-9.10.2021: (otwórz)

oraz

Rejestracja uczestników na stronie: (otwórz)

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu!

Zakład Patomorfologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, prowadzony przez Panią prof. dr hab. Monikę Prochorec-Sobieszek jest uznanym ośrodkiem  diagnostyki amyloidozy, prowadzącym konsultacje histopatologiczne i immunohistopatologiczne dla podmiotów leczniczych w całego kraju.