Uroczystość podpisania Ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej

Opublikowano 4 września 2023, 03:39

W dniu 4 września 2023 r. o godzinie 14:00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Prezydent RP Pan Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej.
 
Ustawa ułatwi dostęp seniorów do kompleksowej opieki medycznej. Określa ona cele, organizację i zasady funkcjonowania szczególnych form geriatrycznej opieki zdrowotnej nad osobami powyżej 75 lat. Zakłada powstanie centrów zdrowia 75+, które zapewniać będą kompleksową diagnostykę i leczenie osób starszych.
 
Ustawa powstała z inicjatywy Prezydenta RP – uroczyste podpisanie inicjatywy ustawodawczej skierowanej do Sejmu RP miało miejsce 13 czerwca 2023 r. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.
 
Zachęcamy do obejrzenia relacji z uroczystego podpisania Ustawy, która dostępna jest na stronie Prezydenta RP: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/podpisania-ustawy-o-szczegolnej-opiece-geriatrycznej,73917
 
Źródło zdjęć: strona internetowa Prezydenta RP (www.prezydent.pl)