Terapia pacjentów z RZS w ramach programu lekowego – jak zmienić ten model leczenia?

Opublikowano 21 listopada 2020, 02:30

Sytuacja chorych z agresywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), wymagających nowoczesnych terapii w oparciu o program lekowy, w ostatnich latach poprawiła się. Nadal jednak barierą w funkcjonowaniu programów lekowych w reumatologii są opisujące je kryteria administracyjne, nie w pełni dostosowane do wytycznych towarzystw naukowych.

Jak modyfikować kryteria włączania i wyłączania pacjentów z RZS do leczenia w programie lekowym, by odpowiadały światowym rekomendacjom? Administracyjny wymóg przerwania terapii u pacjenta z remisją choroby – czy znajduje uzasadnienie kliniczne? Jak zmieniać zapisy programu lekowego bez ponoszenia nadmiernych kosztów?

Odpowiedzi między innymi na te istotne pytania będą poszukiwać Goście podczas debaty online zaplanowanej na 25 listopada, w godz. 12.00-13.30, transmitowanej w portalu rynekzdrowia.pl. Wśród zaproszonych wybitnych specjalistów jest prof. Brygida Kwiatkowska, Za-ca Dyrektora ds. Klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Udział w debacie potwierdzili (kolejność alfabetyczna):

 • Bogdan Batko, kierownik Kliniki Reumatologii i Immunologii, Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
  • Marek Brzosko, kierownik Kliniki Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  • Jakub Gierczyński, ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
  • Brygida Kwiatkowska, zastępca dyrektora ds. klinicznych, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
  • Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • Izabela Obarska, ekspert systemu ochrony zdrowia, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia w latach 2016-2017
  • Włodzimierz Samborski, kierownik Kliniki Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  • Marcin Stajszczyk, kierownik Oddziału Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych Śląskiego Centrum Reumatologii w Ustroniu, przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  • Jerzy Świerkot, konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Oddział Kliniczny Reumatologiczny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Moderacja: Piotr Wróbel, zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia

Pełna tematyka dyskusji znajduje się w portalu rynekzdrowia.pl: (otwórz)