Temat badawczy: Aging and Autoimmunity: From Basic Science to Clinics

Opublikowano 11 maja 2021, 08:37

Dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, serdecznie zaprasza Państwa do współpracy, wymiany informacji w ramach tematu badawczego: Inflammation, Aging and Autoimmunity: From Basic Science to Clinics, w ramach wydania specjalnego Platformy Wydawnictwa Frontiers– Frontiers Research Topic.

Zapalenie jest integralną częścią wielu funkcji fizjologicznych wyzwalanych w odpowiedzi na zakażenie patogenem lub uszkodzenie tkanek, które w normalnym środowisku szybko się kończy. Jednak w wielu przewlekłych schorzeniach odpowiedź zapalna trwa nadal i prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego, immunosenescencji, jak również do znacznego uszkodzenia tkanek i narządów. Co więcej, skutki przewlekłego zapalenia można obserwować przez całe życie i mogą one zwiększać ryzyko zgonu. Związane z wiekiem zmiany w układzie odpornościowym i autoimmunizacja stanowią złożony, wieloczynnikowy i słabo poznany ciąg zdarzeń, które dotyczą zarówno elementów wrodzonych, jak i adaptacyjnych. Początek i przebieg tych chorób zależy od interakcji pomiędzy różnymi czynnikami genetycznymi/epigenetycznymi/immunologicznymi i środowiskowymi oraz stylem życia. Wyniki badań otwierają nowe strategie wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia szerokiego spektrum chorób związanych z przewlekłym zapaleniem ogólnoustrojowym.

Artykuły w tym numerze  powinny dotyczyć ważnych aspektów w obszarze dysfunkcji zapalenia w chorobach autoimmunologicznych i chorobach związanych z wiekiem, z zakresu  diagnostyki i leczenia, w tym badań molekularnych i komórkowych, korelacji między genetyką/epigenetyką a fenotypem choroby, odkrycia nowych podzbiorów komórek T i B, a także medycyny spersonalizowanej.

  • Więcej informacji na stronie Na stronie www: (otwórz)
  • Informacje dla autorów: (otwórz)

Platforma Wydawnictwa Frontiers – Frontiers Research Topic to miejsce publikowania swoich badań, wykładów i prowadzenia dyskursu naukowego z różnymi ośrodkami międzynarodowymi oraz  szukania współpracowników i potencjalnych fundatorów.