„Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta – blaski i cienie” , które poprowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Pan dr n. med. Marek Tombarkiewicz”.