Światowy Dzień Reumatyzmu

Opublikowano 12 października 2020, 09:38

Światowy Dzień Reumatyzmu, przypadający 12 października, obchodzony jest na świecie od 1996.

Celem Światowego Dnia Reumatyzmu jest propagowanie wiedzy o chorobach reumatycznych i podnoszenie świadomości na temat ich skutków. Choroby reumatyczne nie pytają o wiek i są jedną z ważniejszych przyczyn niepełnosprawności i wykluczenia z rynku pracy.

Wczesne wykrycie choroby i zastosowanie właściwego leczenia spowalnia jej rozwój, łagodzi objawy i daje choremu większe szanse na sprawne funkcjonowanie.

Zminimalizowanie skutków chorób reumatycznych, które dotykają nie tylko samych chorych, ale ich najbliższych i całe społeczeństwo, wymaga samoświadomości i odpowiedzialności każdego, a kiedy już choroba zostanie zdiagnozowana, stałej współpracy lekarz-pacjent.

Z okazji Światowego Dnia Reumatyzmu życzymy wszystkim zdrowia i realizacji swoich planów.