STOP wandalom !

Opublikowano 6 marca 2023, 07:15

Jesteśmy zaniepokojeni zachowaniem w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, polegającym na malowaniu po ścianach obscenicznych i obraźliwych obrazów. Informujemy, że takie zachowanie jest nieodpowiednie i nie do przyjęcia w miejscu, gdzie leczeni są pacjenci, w tym dzieci i osoby starsze.
Malowanie po ścianach jest nie tylko nielegalne, ale również niszczy wystrój naszego szpitala, który staramy się utrzymać w czystości i porządku dla dobra pacjentów i personelu.

Jeśli zachowanie się powtórzy, będziemy zmuszeni podjąć kroki prawne.

Dyrekcja NIGRiR