Rozbudowa cytometru przepływowego i sortera komórkowego Aria I do wersji Aria II (9/N/2017/AHB)

Opublikowano 25 stycznia 2017, 02:37

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z dziedziny nauki

Termin składania ofert: 03.02.2017 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ofertowego

25.01.2017 r.

 Odpowiedzi na pytania

30.01.2017 r.

 Informacja o udzielonym zamówieniu

10.03.2017 r.