NIGRiR popularyzuje polskie osiągnięcia medyczne w Rosji

Opublikowano 25 stycznia 2017, 12:12

Już 25 stycznia w Moskwie, z inicjatywy pracowników Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie odbędzie się Pierwsze Rosyjsko-Polskie Sympozjum Historyków Medycyny. Pomysłodawczynią inicjatywy jest prof. Iwona Sudoł-Szopińska, dyrektor ds. naukowych NIGRiR i jednocześnie redaktor naczelna powołanego przy Instytucie czasopisma naukowego z zakresu historii medycyny „Acta Historiae Medicinae” Wizyta pracowników Instytutu w Rosji nie będzie ograniczać się jedynie do jednego spotkania. Delegaci NIGRiR wezmą udział także w szeregu mniejszych spotkań, między innymi w posiedzeniach Rosyjskiego Stowarzyszenia Historyków Medycyny, na którym zaprezentują swe naukowe idee, a także będą aktywnie uczestniczyć w cyklu wykładów dla moskiewskich radiologów, które profesor Sudoł-Szopińska przeprowadzi w ramach „master-class”. Polska grupa spotka się również z partnerskimi instytucjami, jak np. rosyjskim Instytutem Reumatologii. Tak rozbudowany program jest możliwy dzięki partnerowi Instytutu, Rosyjskiemu Stowarzyszeniu Historyków Medycyny, reprezentowanemu przez profesora Siergieja Glancewa, oraz gospodarzowi delegacji NIGRiR – Instytutowi Polskiemu w Moskwie, którego dyrektor, Dariusz Klechowski, umożliwił zorganizowanie sympozjum w siedzibie kierowanej przez siebie placówki. W wydarzenie zaangażowali się Instytut Polski w Moskwie i Rosyjskie Stowarzyszenie Historyków Medycyny. Głównym celem delegacji jest pogłębienie wiedzy z zakresu historii medycyny i popularyzacja osiągnięć lekarzy i naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej w ramach międzynarodowej dyskusji naukowej. Pracownicy NIGRiR chcą przypomnieć, że wśród nas byli niesłusznie zapomniani prekursorzy wielu dyscyplin medycznych, które dziś, ze względu na supremację języka angielskiego uważa się za domenę nauki anglosaskiej. Doskonałym tego przykładem może być postać profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Walerego Jaworskiego, który 1899 r. opisał bakterie Helicobacter pylori, sugerując, że mogą one powodować choroby układu trawienia. Ponieważ jego praca ukazała się tylko w języku polskim, a Jaworskiemu nie udało się wyhodować tych bakterii w warunkach laboratoryjnych, jego odkrycie przeszło bez echa. W następnym wieku udało się to Robinowi Warrenowi i Barremu Marshallowi, którzy za opisanie tej bakterii dostali Nagrodę Nobla. Wizyta pracowników Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji potrwa od 23 do 26 stycznia. Uczestnicy delegacji już dziś optymistycznie patrzą na perspektywy zacieśnienia współpracy z rosyjskimi historykami medycyny i liczą na rychły rozwój idei popularyzacji polskich osiągnięć medycznych zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

Załącznik