OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Opublikowano 23 stycznia 2017, 12:36

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

spośród organizacji pozarządowych reprezentujących interesy pacjentów chorujących na choroby reumatyczne i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dot. reumatoidalnego zapalenia stawów

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0003/16

Profilaktyka reumatoidalnego zapalenia stawów

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie
jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

– Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0003/16

ogłoszony przez Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego
w odpowiedzi na ww. konkurs.

Załącznik 1 – karta zgłoszenia
Załącznik 2 – treść ogłoszenia