„Reumatologia” – co w nowym numerze?

Opublikowano 7 marca 2018, 01:00

Zapraszam do zapoznania się z pierwszym w 2018 roku numerem czasopisma. Nowy rok rozpoczynamy od zróżnicowanej tematyki – od artykułu redakcyjnego wskazującego na dylemat rozpoznania polimialgii reumatycznej bez podwyższenia parametrów zapalnych. Wśród prac oryginalnych badacze przedstawili problem poszukiwania nowych biomarkerów zapalenia stawów, kierujących rozpoznanie na reumatoidalne zapalenie stawów, oraz przedstawiono analizę stosowania metotreksatu u pacjentów z RZS w Polsce. Dane epidemiologiczne dotyczące dny moczanowej wskazywały na częstsze zachorowania i niejednokrotnie cięższy przebieg choroby u osób rasy czarnej. Autorzy artykułu z Nigerii, analizując retrospektywnie chorych na dnę, przedstawili dane epidemiologiczne dotyczące tej choroby, ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłej choroby nerek, również w porównaniu z rasą Kaukaską. Twardzina układowa jest chorobą, w której szczególną uwagę przywiązuje się do płucnego nadciśnienia tętniczego, badacze z Ukrainy zwrócili jednak uwagę na problem systemowego nadciśnienia. Wśród prac oryginalnych należy też przedstawić badanie odnoszące się do oceny akceptacji choroby (AIS) u chorych z układowymi chorobami tkanki łącznej, ponieważ wydaje się, że ocena z użyciem takiego narzędzia jest rzadko  uwzględniana.

Wśród prac poglądowych szczególnie polecam artykuły na temat nowych kryteriów gorączki reumatycznej oraz znaczenia echokardiografii nie tylko jako elementu rozpoznania, ale przede wszystkim metody diagnostycznej pozwalającej wyodrębnić chorych zagrożonych późną reumatyczną chorobą serca (LRHD). Użyteczność badania ultrasonograficznego paznokci w łuszczycowym zapaleniu stawów przedstawili również autorzy kolejnej pracy poglądowej.

Wśród opisów przypadków zwrócono uwagę na septyczne zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych oraz trudności w diagnostyce różnicowej zmian stawowych u dziecka z wadą genetyczną.

Poszerzanie spektrum zainteresowania reumatologii o nowe metody diagnostyczne – zarówno laboratoryjne, jak i obrazowe, korzystanie z narzędzi oceny nie tylko bezpośrednio aktywności choroby czy jakości życia, ale też  akceptacji choroby przewlekłej, zwraca uwagę na dynamikę rozwoju tej dziedziny medycyny.

Maria Maślińska

Spis treści

Od redakcji

Artykuł redakcyjny

 1. C. Manzo, M. Milchert: Polymyalgia rheumatica with normal values of both erytrocyte sedimentation rate and C-reactive protein concentrations at the time of diagnosis: a four-point guidance

Artykuły oryginalne

 1. Świerkot, B. Batko, P. Wiland, M. Jędrzejewski, M. Stajszczyk: Methotrexate treatment for rheumatoid arthritis in Poland: Retrospective analysis of patients in routine clinical practice
 2. Kurowska, E. Kuca-Warnawin, A. Radzikowska, M. Jakubaszek, M. Maślińska, B. Kwiatkowska, W. Maśliński: Monocyte-related biomarkers of rheumatoid arthritis development in undifferentiated arthritis patients – a pilot study.
 3. Akpabio, P. Dung-gwom, B. Olaosebikan, O. Adelowo: Frequency and associations of chronic Sidney disease among Nigerian gout patients from a University Teaching Hospital
 4. Semenov, O. Kuryata, T. Lysunets: Clinical pattern of systemic sclerosis in Central Ukraine. Association between clinical manifestations of systemic sclerosis and hypertension
 5. Puto, I. Repka, P. Zurzycka, U. Kowalska: Socio-demographic determinants of the acceptance of systemic connective tissue diseases

Artykuły przeglądowe

 1. Szczygielska, E. Hernik, A. Gazda, B. Kołodziejczyk, M.Maślińska P. Gietka: Rheumatic fever – new criteria
 2. J. Gutierrez-Manjarrez, M. Gutierrez, C. Bertolazzi, A. Afaro-Rodriguez, C. Pineda: Ultrasound as a useful tool to integrate the clinical assessment of nail involvement in psoriatic arthritis
 3. Olesińska, A. Saletra: Quality of life in systemic lupus erythematosus and its measurement

Opisy przypadków

 1. Woytala, A. Sebastian, K. Błach, J. Silicki, P. Wiland: Septic arthritis of the sacroiliac joint
 2. Żuber, M. Nawrotek, M. Sobczyk, E. Mężyk, D. Turowska-Heydel: A nine-year old female affected by chromosomal aberration with the suspicion of juvenile idiopathic arthritis

Wspomnienie pośmiertne

 1. Maślińska: Prof. dr hab. med. Maria Płachecka-Gutowska